Benvolguts,

 

Endeguem la 6ena edició dels premis treball de recerca “Manuel de Montsuar”. A aquest guardó opten tots aquells treballs amb una nota igual o superior a 9.

 

L’Institut Manuel de Montsuar convoca la 6ª edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat amb l’objectiu defomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es porta a terme en el nostre centre. Al mateix temps, els guardons tenen la voluntat de preservar el record dels nostres companys i companyes desapareguts. Així, la seva aportació professional i les seves ensenyances romandran en la nostra memòria col·lectiva.

 

Destinataris- Tots els treballs de Recerca realitzats per l’alumnat del centre, presentats en primera convocatòria i la qualificació dels quals sigui de 9 com a mínim, quedaran automàticament seleccionats.

 

Criteris d’avaluació- Els criteris aplicats per a l’avaluació seran:

Aplicació dels coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat.

-    Metodologia de recerca adequada als objectius fixats.

-    Rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball.

-   Coherència, rigor i grau d’elaboració de les conclusions presentades.

- Referències documentals (selecció i tractament de les fonts d'informació i documentació adients).

- Originalitat/creativitat de la temàtica, del plantejament i de la metodologia emprada.

-   Complexitat de la temàtica.

-   Aspectes formals.

 

Premis- Els premis es repartiran entre les següents modalitats:

  1. Premi “Jesús Roldán” al millor treball de l’Àmbit d’Humanitats, Lingüístic i de Comunicació Audiovisual.
  2. Premi “Carme Hernández” al millor treball de l’Àmbit de les Ciències Socials.
  3. Premi “Leonardo Da Vinci” al millor treball de l’Àmbit de la Tecnologia i de l’Expressió.
  4. Premi “Xavier Martínez” al millor treball de l’Àmbit de Ciències de la Natura, Matemàtiques i Economia.
  5. Quan escaigui, Premi extraordinari a aquell treball, la temàtica del qual tingui una especial relació significativa amb el nostre centre.

 

Els premis consistiran en un xec de 40 euros i un obsequi/regal de caire cultural. Hi haurà un premi per a cadascun dels quatre àmbits, sempre i quan els treballs presentats arribin a la quantitat de 12 com a màxim. Donat el cas que se superi aquesta xifra, es lliuraran dos premis per àmbit. Finalment, si hi hagués més de 24 treballspresentats, excepcionalment, se’n lliurarien tres.  .

 

Tribunal- El tribunal estarà format per:

-          Professorat sènior amb coneixements i expertesa en els àmbits corresponents, actuant transversalment.

-          Un membre del consell de direcció (per a cada àmbit) que no hagi tutelat cap dels treballs candidats, qui també realitzarà les tasques d’intendència. Aquell que, per la seva formació, tingui més afinitat en cadascun dels àmbits.

 

Cada tribunal té la facultat de decidir si deixa algun premi desert. En qualsevol cas, la decisió del tribunal serà inapel·lable.

 

S’estableix també, un tribunal permanent encarregat de resoldre totes aquelles qüestions imprevistes o dubtes que puguin sorgir en el procés. Aquest estarà format per: la coordinadora de batxillerat i treball de recerca, la coordinadora LIC i el director.

 

Veredicte- El veredicte i el lliurament dels premis es faran públics a finals de maig, en l’acte de comiat de 2n de Batxillerat.

 

 

Segons la classificació per àmbits, els candidats per enguany són:

 

Àmbit d’Humanitats, Lingüístic i de Comunicació Audiovisual (1 premi):

Belen Blanco i Gemma Inglés.

Àmbit de les Ciències Socials (3 premis):

Odet Baiges, Alicia Costoya, Lydia Garcia, Maria Garrido, Miquel Llaudet, Nil Pasqual, Júlia Prat i Claudia Rubi.

Àmbit de la Tecnologia i de l’Expressió (2 premis):

Núria Jové, David Martin i Montse Montañés.

Àmbit de Ciències de la Natura, Matemàtiques i Economia (2 premis):

Aida Barranco, Fernando Colias, Víctor Galvez, Desiree González, Ares Leiva i Mario Peregrino.

 

 

 
Secured by Siteground Web Hosting